2. ročník závodu na Vltavotýnskou míli 2005

 Po loňském prvním ročníku se žáci 5. až 7. tříd vltavotýnských škol opět utkali o putovní pohár Kanoistického klubu Jiskra v závodě na ,,Vltavotýnskou míli,,. Startovní pole bylo letos ještě rozšířeno o studenty primy a sekundy gymnázia.

Každá ze tříd vytvořila čtyřčlennou posádku. Všichni měli možnost vyzkoušet si jízdu na ,,bajdarce,, – lodi podobné pramičce již po celý měsíc květen. Vždy v úterý se v rámci tréninku kanoistů scházely posádky, aby se seznámily s technikou jízdy a co nejlépe se ,, sjely ,,. Mnohé z dětí poprvé pádlovaly a byl to pro ně velký zážitek. Některé týmy neponechaly nic náhodě a přišly na tréninky několikrát. Každého tréninku se účastnily tři až čtyři posádky. Právě to je i cílem pořadatelů – ne jenom uspořádat jednorázovou akci, ale i ukázat dětem nový druh zábavy, vzbudit v nich soutěživost a dát jim podnět k vlastním aktivitám. Bylo vidět, že pobyt v příjemném prostředí u vody se jim líbil. Věříme, že někteří z nich se možná budou věnovat vodáckému sportu i nadále.
V půl desáté ráno 1. června se na kanoistickém stadionu Valcha začali scházet závodníci a jejich spolužáci, kteří vytvořili celému podniku bouřlivou kulisu. V obecenstvu nechyběly ani transparenty s hesly povzbuzujícími právě tu ,,jejich třídu“a roztleskávačky se střapci, jaké můžeme vidět na hokeji či basketbale.
Zahřívacím kolem jak pro soutěžící, tak pro fanoušky, byly závody tříd. V něm se postupně utkaly posádky pátých, šestých a sedmých tříd. První dvě lodě pak postoupily do velkého finále. Již první část závodu naznačila favority. Byla jím posádka 6.A ZŠ Malá Strana a průběh hlavního závodu toto zcela potvrdil. Vítězství stylem start –cíl bylo zcela jednoznačné. Na druhém místě dojela posádka 5.B ZŠ Malá strana těsně před čtveřicí gymnázia. Vítěz závodu získal nejenom putovní pohár a hodnotné ceny, ale zároveň možnost utkat se s posádkou tvořenou učiteli ZŠ Malá Strana. I tento prestižní souboj zcela jednoznačně vyhrála posádka 6.A.
Součástí dopoledního programu pro děti bylo rovněž vyhlášení výsledků výtvarné soutěže pořádané základními školami a KK Jiskra na téma naše město, řeka, kanoistika. Do soutěže přihlásilo své práce 70 žáků rozdělených do dvou věkových kategoriií. První tři práce byly odměněny věcnými cenami, deset nejlepších bude při závodech ME v kanoistickém maratónu podepsáno vítězi. Výběr prací bude vystaven v prostoru akreditace na ME.

Poděkování patří všem, kteří pomohli při organizování krásného dopoledne nejenom pro žáky, ale všechny, kteří se přišli 1. června podívat na nábřeží. Zvláště pak hračkárně U medvídka paní Renáty Trnkové, Povodí Vltavy a.s.,Truhlářství Burian, Ex –účetu s.r.o., ELBH s.r.o., Ing. Františku Koberovi, Honzu Bromovi, Mudr. Lence Luňáčkové a Ing. Jitce Luňáčkové.

Výsledky závodu na ,,Vltavotýnskou míli,,

5. třídy-5.B Malá Strana-Jakub Kobera, Jiří Kobera, Tomáš Kaločai, Jakub Kalina
6.třídy-6.A Malá Strana-Jan Dlouhý, Vojtěch Dlouhý, Karolína Hebíková, Tomáš Brůžek
7.třídy-7.A Malá Strana-Anna Bromová, Martin Balínek, Jan Hrdlička, Miroslav Jedlička

Finálový závod
1. místo-6.A Malá Strana-Jan Dlouhý, Vojtěch Dlouhý, Karolína Hebíková, Tomáš Brůžek
2. místo-5.B Malá Strana-Jakub Kobera, Jiří Kobera, Tomáš Kaločai, Jakub Kalina
3.místo-Prima gymnázium-Jitka Luňáčková, Zdeněk Šonka, Ondřej Soukup, Lenka Švamberková
Výsledky výtvarné soutěže

Kategorie mladších žáků
1. Vanesa Herejová ZŠ Hlinky
2. Veronika Kuižová ZŠ Malá Strana
3. Tereza Holíková ZŠ Malá Strana

Kategorie starších žáků
1. Anna Bromová ZŠ Malá Strana
2. Hana Tůmová ZŠ Malá Strana
3. Soňa Hanzalová ZŠ Hlinky
 

  

Fotogalerie: